گروه Monsta X و گروه Oh My Girl مجری های 13مین دوره ی چارت Soompi + رای دادن اکسو EXO

5 K

توضیحات *سوهو : اکسو بدون اکسوال ها هیچی نیست *EXO_Sara_EXO#

0

رای دادن یادتون نره ... http://www.namasha.com/v/znQZa7HS http://www.namasha.com/v/kSAIoVnj

Published by: توضیحات *سوهو : اکسو بدون اکسوال ها هیچی نیست *EXO_Sara_EXO#
Published at: 3 years ago
Category: