مصاحبه میلاد احرامپوش با برنامه غیرمحرمانه شبکه ۲ سیما درباره زبان فارسی در وب

140


0

زبان فارسی در وب و اپلیکیشن‌های موبایل در گفت و گویی با میلاد احرامپوش و جلال سمیعی در برنامه غیرمحرمانه شبکه دوم سیما (شروع از دقیقه ۹)

Published by: Milad Ehrampoush
Published at: 7 years ago
Category: علمی و تکنولوژی