اولین‌بار که به تهران آمدم، گفتند چون جاومکان نداری؛ به سلامت

63


0

🔹با افتخار می‌گویم که شاگرد شیرینی‌فروشی بوده‌ام 🔹منتظر اتفاقات پیش‌بینی نشده در سریال باشید 🔹فردی که دنبال ایجاد حاشیه برایم بود، نمی‌دانست خودم بیرجندی هستم! 🔹چرا بچه‌شهرستانی‌ها جایی برای دیده‌شدن ندارند و فقط باید به تهران مراجعه کنند؟!

Published by: Sorna
Published at: 7 months ago
Category: فیلم و انیمیشن